top of page

Persondata

Persondata

Korrekturbureauet registrerer ikke personfølsomme oplysninger og videregiver ikke oplysninger til tredjemand. Oplysninger om kundens navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer m.v. benyttes alene i forbindelse med kundens bestilling og kommunikation og er ikke personfølsomme oplysninger.

I henhold til persondataloven har den registrerede ret til oplysning om, hvilke data der opbevares, og til at få data slettet eller korrigeret. Såfremt kunden ønsker at gøre brug af disse rettigheder, kan kunden til enhver tid kontakte Korrekturbureauet.

bottom of page