top of page

Få styr på kommareglerne


Hvis du bliver forvirret, når du hører folk tale om nyt komma, traditionelt komma, grammatisk komma og startkomma, så forstår jeg det godt.

kommaregler

Men det behøver ikke at være så svært. Hvis du får styr på nogle enkle kommaregler, er det faktisk lige til at gå til.


Følg én hovedregel og fem basisregler, så kan du komme langt og sætte de allerfleste kommaer korrekt.


De regler får du her:Hovedregel: Komma mellem sætninger


Hvad er en sætning?

En sætning er en gruppe ord, der indeholder et grundled og et udsagnsled. I folkeskolens grammatikundervisning har du sikkert analyseret sætninger, hvor du lærte at sætte bolle under udsagnsleddet og kryds under grundleddet.


Sådan finder du et udsagnsled (O):


Udsagnsleddet beskriver, hvad der sker – det er en handling. Du kan fx sætte et ’jeg’ foran udsagnsleddet (O):
Sådan finder du et grundled (X):


Grundleddet er den, der foretager en handling. Du kan fx spørge: ’Hvem eller hvad gør noget?’

Eksempel på en sætning med udsagnsled og grundled:
Der skal komma rundt om sætninger, der hver indeholder et udsagnsled og et grundled – sætningskomma:Et par i hver sætning

Der er altid et kryds og bolle-par i en sætning. Der kan godt optræde flere udsagnsled (O) i en sætning og kun et enkelt grundled (X) – så er det stadigvæk kun én sætning:


Rækkefølgen af kryds og bolle er ligegyldig – blot begge dele optræder i hver af sætningerne:

Hvis en sætning er lang, kan man godt tro, at der skal indsættes et komma, fordi det lyder, som om der er en pause. Her kan du bruge kryds og bolle-metoden og se, om der skal være et komma.

Et udsagnsord i bydemåde er også en sætning med X og O:
Sig og smut indeholder både udsagnsled og grundled, dvs. at grundleddet er ’indbygget’ i sætningen, svarende til: ’Du skal sige det’ og ’Du skal smutte nu’.


Flere sætninger i bydemåde ved siden af hinanden udløser altså et komma, da de hver indeholder X og O:
Undtagelse: Der skal ikke komma, når ordene i bydemåde hører meget tæt sammen – de er en slags faste forbindelser, fx:

 • Rend og hop!

 • Snit og kog grøntsagerne.

 • Kom og se mit nye hus.


Udover hovedreglen om sætningskomma findes der fem kommaregler, som du skal kende.


Fem basisregler


1. Parentetiske sætninger


Der skal komma rundt om en sætning, der kan udelades (som ikke er nødvendig eller vigtig for forståelsen af resten af sætningen, og hvor man kan indsætte et i øvrigt eller for resten):

 • Vi skal, som I jo [for resten] ved, en tur til Paris.

 • Vi slentrede en tur gennem en af Paris’ gader, der [i øvrigt] var fyldt med skønne butikker, og fandt en god café.

Her kan kryds og bolle-metoden også bruges, men reglen om parentetiske sætninger kan være en god hjælp til at se, hvor kommaet skal placeres.


2. Opremsninger


Hvor der kunne have stået et og:
 • På cafeen købte vi en café au lait, en espresso og en croissant.


Ved sideordnede tillægsord (hvor der kunne have stået eller, og eller men):
 • En lille, hyggelig café (en lille og hyggelig café)

 • En varm, solrig dag (en varm og solrig dag)

 • De mindre, intelligente virksomheder spås stor fremgang.


Men: I mange tilfælde er tillægsordene ikke sideordnede.

De er i stedet underordnet en helhed, og så skal der ikke være komma. Fx:

 • En hyggelig fransk café (en fransk café, der er hyggelig).

’Hyggelig’ lægger sig til helheden ’fransk café’ og er derfor underordnet ’fransk café’.


Det samme gælder i dette eksempel:

 • Alvorlige klimamæssige forandringer (klimamæssige forandringer, der er alvorlige).

’Alvorlige’ lægger sig til helheden ’klimamæssige forandringer’.I løbende tekst, fx lovhenvisninger:
 • I henhold til ansættelsesbevisloven, § 1, stk. 2, skal …

(Men: I henhold til ansættelsesbevislovens § 1, stk. 2, skal …)I titler:
 • formand for bestyrelsen, advokat, dr.jur. Mikkel Mikkelsen


3. Ved navnetillæg

 • Emmanuel Macron, Frankrigs præsident, holdt talen ved mødet.

 • Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, holdt talen ved mødet.

Men:

 • Den kendte skuespiller George Clooney sagde nej til en stor rolle.

Der skal ikke komma her, da der findes mange kendte skuespillere, men kun én præsident i Frankrig.4. Ved tiltale


Når man henvender sig til en person og tiltaler denne ved navn. Uden kommaet får sætningerne en helt anden betydning:

 • Tak, Helle.

Men: Tak Helle. = Du skal takke Helle. Her er tak bydemåde af udsagnsordet takke.


 • Vi skal spise, far, NU! Og endelig ikke: Vi skal spise far NU!


 • Så kører vi, hr. Mikkelsen!

Men hvis man vil fortælle nogen, at nu kører man med hr. Mikkelsen:

 • Så kører vi hr. Mikkelsen!


Obs.: Efter hej skal der ikke komma:

 • Hej Cecilie (som i ’Kære Cecilie’).


5. Ved forklaringer og præciseringer

 • De takkede for den flotte pris, stolte og glade.


 • Alle kontrakterne, herunder tillæggene, skal underskrives.


 • Jeg elsker at holde ferie i Frankrig, især i Sydfrankrig.


Følg disse grundlæggende kommaregler, og du vil kunne sætte de allerfleste kommaer korrekt.


Ud over ovennævnte får du et par huskeregler mere. De handler om de kommaer, der ofte bliver sat forkert på grund af tommelfingerregler, mange af os har lært i skolen.


Typiske kommafejl


Der skal ikke altid komma foran at, der og som.


1. Aldrig komma foran at, når der kommer et udsagnsord bagefter:


2. Komma foran hv-ord og der

Huskereglen om, at man skal sætte komma foran hv-ord og der, resulterer tit i denne kommafejl:

 • Hun havde glemt, hvilken nøgle, der passede til døren.


 • Jeg ved ikke, hvor mange elever, der kommer med. ❌


 • Jeg ved ikke hvem, der har skrevet bogen.


Kommaet skal kun stå foran hv-ordet og ikke foran der.

 • Hun havde glemt, hvilken nøgle der passede til døren.


 • Jeg ved ikke, hvor mange elever der kommer med.


 • Jeg ved ikke, hvem der har skrevet bogen.


Du kan sagtens stoppe med at læse mere om kommaregler her, for du kan som nævnt sætte de allerfleste kommaer korrekt, hvis du følger reglerne om sætningskomma og de fem basisregler.


Men du kan også læse videre og få lidt at vide om startkommaet.


Det bliver en lille smule sværere.


Den svære – startkomma eller ej?


Som nævnt kan du roligt fortsætte med at sætte komma mellem sætninger. Det er nemlig helt korrekt at gøre det.

Startkomma, grammatisk komma, nyt komma og slutkomma – forvirret? Det behøver du ikke at være.


Desværre har mange fået det indtryk, at det er svært at sætte kommaer. En af grundene kan være de mange kommabetegnelser og diskussionen om startkomma.


Hvad er startkomma, nyt komma og grammatisk komma så?


Før 2004 havde vi to kommasystemer: nyt komma og grammatisk komma.


I 2004 besluttede Dansk Sprognævn at ændre reglerne for kommatering og indførte ét kommasystem: grammatisk komma.


Kort fortalt går reglerne ud på, at man selv må bestemme, om man vil:

 • sætte startkomma (sætte komma foran ledsætninger (bisætninger),som jeg gør i denne tekst)

eller

 • udelade startkomma (ikke sætte komma foran ledsætninger).

Dansk Sprognævn anbefaler, at man ikke sætter startkomma, fordi nogle startkommaer kan være svære at placere korrekt.


Startkommaet sættes før en ledsætning (understreget) og før ord som fx at, da, der, fordi, før, om, som og hv-ord:


Slutkommaet er det komma, der sættes efter en ledsætning (understreget). Man skal altid sætte slutkomma.

Udeladt startkomma. Der er ikke komma før ledsætningen:Et par eksempler mere (valgfrit startkomma i parentes):I nogle tilfælde skal startkommaet stå et andet sted, end man umiddelbart skulle tro:


Typiske kommafejl ved kommatering med startkomma


Ved ord, der hører tættere sammen med ledsætningen end med helsætningen:


 • Beløbet skal betales senest ti dage efter, at varen er modtaget.

 • Beløbet skal betales, senest ti dage efter at varen er modtaget.


 • De fortsatte som om, at intet var sket.

 • De fortsatte, som om intet var sket.

 • Hun ville ikke med fordi, hun hellere ville i biografen.

 • Hun ville ikke med, fordi hun hellere ville i biografen.


 • Jeg gør det lige meget, hvad du siger.

 • Jeg gør det, lige meget hvad du siger. ✔


 • Vi vil gerne se dig i anledning af, at vi skal giftes.

 • Vi vil gerne se dig, i anledning af at vi skal giftes. ✔


 • Hun lavede fiskefrikadeller til middag, velvidende, at han ikke kunne lide fisk.

 • Hun lavede fiskefrikadeller til middag, vel vidende at han ikke kunne lide fisk. ✔


Tip: Hvis du er i tvivl om, hvor kommaet skal placeres i denne type sætninger, kan du bytte om på sætningerne og faktisk høre, hvor kommaet skal stå:

 • Senest ti dage efter at varen er modtaget, skal beløbet betales.

 • Som om intet var sket, fortsatte de.

 • Lige meget hvad du siger, gør jeg det.

 • I anledning af at vi skal giftes, vil vi gerne se dig.

 • Vel vidende at han ikke kunne lide fisk, lavede hun fiskefrikadeller til middag.


--------------------------------------------

1 Comment


Unknown member
Dec 16, 2021

Kære Hanne Sørensen, Grundig og oplysende tekst. Jeg håber virkeligt, at mange ser den og i hvert fald kommer igennem kryds og bolle-delen. Det ville udrydde mange fejl. Også fint med gennemgang af startkomma. Fint arbejde :-) Mange venlige hilsener, Birgit Philipp, cand.jur.

Like
bottom of page