top of page

Skal der komma før eller efter at?

Er du i tvivl om, hvorvidt kommaet skal stå før eller efter at?


Lad det være sagt med det samme: Der skal ALDRIG komma efter at.


Spørgsmålet er derfor:


Hvornår skal du sætte komma før at?


Det får du svaret på nedenfor.


Reglerne er enkle. Der er selvfølgelig en undtagelse – den kommer jeg også ind på.


Komma mellem sætninger

Når du bruger hovedreglen om, at der skal komma mellem sætninger, der hver indeholder et grundled og et udsagnsled, er det nemt at sætte komma (kryds og bolle-metoden). Fx:


Det er dejligt vejr, så jeg går en tur.

X O X O1. Sæt komma foran et at, der hører sammen med en sætning

Når du sætter komma mellem sætninger, skal kommaet altid stå foran at (aldrig efter at).

At hører nemlig sammen med den sætning, vi kalder ledsætningen.


Eksempler (ledsætninger understreget):


Der er ikke noget at sige til,

X O

at de er trætte efter turen.

X O


Jeg er glad for,

X O

at jeg kan komme med til festen.

X O


Er du i tvivl om, hvilken sætning at hører til, kan du prøve at bytte sætningerne om, så sætningen med at står forrest:


At de er trætte efter turen,

er der ikke noget at sige til.


At jeg kan komme med til festen,

er jeg glad for.


2. Aldrig komma foran at, når der kun er én sætning

Som nævnt skal der komma mellem sætninger, som hver indeholder et udsagnsled og et grundled (kryds og bolle-metoden).


Fx som i sætningen fra tidligere:


Der er ikke noget at sige til,

X O

at de er trætte efter turen.

X O


Men hvis der ikke kommer noget grundled efter at, skal der ikke sættes komma:


Eksempel:


Jeg elsker, at gå til yoga.

X O


Jeg elsker at gå til yoga.

X O


Her er der kun ét udsagnsled og ét grundled og altså kun en sætning – derfor skal der ikke være noget komma. Det samme gælder i dette eksempel:


Det ville være skønt,

X -----O-----

at tage en tur til Italien.


Det ville være skønt

X -----O-----

at tage en tur til Italien.


Ingen kommaregler uden undtagelser

Du har netop læst, at kommaet skal stå foran at, når der kommer et grundled efter. Men der er en undtagelse, som mange ikke kender. Det er en meget almindelig kommafejl, som jeg tit støder på, når jeg læser korrektur.


Nogle gange hører et eller flere ord så tæt sammen med at-sætningen, at kommaet ikke skal stå lige foran at, men foran det eller de ord, der hører til at-sætningen. Man kalder dem ’udvidede ordforbindelser’, og det er fx:


efter at, for at, uden at, ved at, bortset fra at, forudsat at, i anledning af at, vel vidende at m.fl.


Eksempler:


Vi tager hjem efter,

at vi har set kampen.


Vi tager hjem,

efter [at] vi har set kampen.


(At står her i skarp parentes, da man ofte blot vil sige efter og ikke efter at).


Katten er løbet væk uden,

at vi har opdaget det.


Katten er løbet væk,

uden at vi har opdaget det.


Han gør det vel vidende,

at det er forkert.


Han gør det,

vel vidende at det er forkert.


Også her kan du bytte om på sætningerne, hvis du er i tvivl om kommaets placering:


Efter [at] vi har set kampen, tager vi hjem.


Uden at vi har opdaget det, er katten løbet væk.


Vel vidende at det er forkert, gør han det.


Vil du vide mere om kommaer?

Lær, hvordan man sætter kommaerne rigtigt, når jeg gennemgår kommareglerne i mit blogindlæg Få styr på kommareglerne.


Komma før at eller komma efter at?

Comments


bottom of page